homeorganisatie kind roodcontactnieuwsbriefdiversen
   
     
wat doen wij    

In 2005 zijn we begonnen met ons schoolproject. De kinderen uit ons project gaan naar de Selassi school in Awassa. De Selassi school is een school van de Orthodoxe Kerk. De Orthodoxe Kerk is de staatskerk van Ethiopië. Op deze school betalen kinderen weinig schoolgeld en is het onderwijs van goede kwaliteit. Toen onze kinderen op deze school kwamen had de Selassi school 280 leerlingen. Dit leerlingenaantal was een aantal jaren daarvoor nog rond de 500. De toenmalige directeur vertelde ons dat ze niet voldoende leermiddelen hadden (slechts 20 boeken voor de hele school). Het werd steeds moeilijker om ouders  te overtuigen dat de leraren gemotiveerd waren en dat de kwaliteit van hun school, met de middelen die ze hadden, goed was. De directeur vertelde ons dat hij de toekomst somber inzag. Wij hebben toen besloten om stapsgewijs mee te helpen om de kwaliteit omhoog te brengen. Met steeds relatief kleine bedragen hebben we stap voor stap verbeteringen mee helpen doorvoeren. We hebben ervoor gezorgd dat:

  1. De bibliotheek op orde kwam. Er zijn nu bijna 2000 boeken en er is een bibliotheek ruimte waar de kinderen kunnen studeren.
  2. Er is een kopieermachine gekomen. We hebben t/m februari 2009 de kopieerkosten van de school betaald. Door de gestage groei van het leerlingenaantal, was dit voor ons project niet meer op te brengen. De school heeft inmiddels een eigen kopieermachine.
  3. Er is een geluidssysteem aangeschaft. Hiermee kunnen kinderen elkaar in de pauze vermaken door het zingen van liederen, het voorlezen van gedichten. Ook kunnen de docenten mededelingen doen die de hele school aangaan.
  4. Er zijn nieuwe kleuterklassen bijgekomen. Mede hierdoor is het leerlingenaantal gegroeid naar 900.
  5. De school heeft een computer en kan sinds 2009 de administratie via de computer regelen. Dit scheelt heel veel werk en alles ziet er hierdoor veel verzorgder uit.
  6. Er zijn sportmaterialen aangeschaft waardoor leerlingen  sportonderwijs kunnen krijgen.

Inmiddels kan de Selassi school bijna op eigen kracht verder en zijn we bezig met een nieuw schoolproject. We gaan meehelpen om een school op te richten voor kinderen met een verstandelijke beperking (of intellectuele uitdaging, zoals ze in Ethiopië zeggen). De gesprekken met de ouderraad en sociaal werkers zijn gevoerd en er wordt een locatie gezocht die we deels mee willen financieren. Deze ouders zijn buitengewoon gemotiveerd om zelf iets voor hun kinderen te ondernemen, alleen ontbreekt het hen aan de financiële middelen. Vanuit de Ethiopische staatskas is hoegenaamd niets te verwachten.

Wij vinden het fijn dat wij geld beschikbaar kunnen stellen, maar nog belangrijker is dat leraren en ouders gemotiveerd zijn om zelf hun visie en kwaliteiten te gebruiken. Dan wordt hulp geen neokolonialisme maar samenwerken.

Jaarlijks bezoeken wij ons schoolproject samen met onze Ethiopische contactpersoon en brengen hierover verslag uit naar donateurs en belangstellenden.

 

 
   
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player